Ignifugacions i Impermeabilitzacions Daifoc - Barcelona - Solucions contra el foc
 
aïllament tèrmic ignifugacions impermeabilitzacions protecció activa

 
Inici
 
Productes
 
Distribució
 
Descàrregues
 
Contacte
 Distribució de material ignífug

Desarrollos y aplicaciones ignifugas slu podem facilitar tot tipus de material contra incendis i ignífug. A continuació li deixem un petit exemple del que podem suministrales:


Distribució - Morter de Perlita i Vermiculita - Barcelona

Morter de Perlita i Vermiculita

Morter per a la protecció contra foc d'elements estructurals i tancaments
El morter està compost per àrids lleugers expandits, de perlita i vermiculita, lligants hidràulics, controladors d'adormiment i rodants de projecció.
No conté asbestos.
El material ve preparat per al seu ús.
Per a la seva aplicació, tant sigui manual com mecànica,
L'aplicació mecànica s'ha de fer mitjançant màquines de projectar morters amb
bomba de cargol sense fi per via humida.
El suport ha d'estar sec i net de greix, pols i brutícia. Quan el suport no ofereixi les suficients garanties d'adherència, s'haurà de col · locar una malla abans de projectar. És imprescindible sobre fusta i recomanable en ales de bigues d'ample superior a 300 mm, en pilars on només es projecta una cara, perfils metàl · lics de forma quadrada o rectangular, i perfils subjectes a deformacions elevades.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES ASSAIGS
1. Bigues i pilars metàl · lics
2. Forjat reticular de formigó
3. Sostre xapa col · laborant
4. Perfils de fusta
5. Franja tallafocs
6. Tancaments de xapa

Color: Blanc
Densitat: entre 0,5 i 0,62 gr/cm3
pH: 12 No oxidant
Reacció al foc: M0 (A1)
Resistència al raig de l'aigua: Norma UNE 23 - 806-81


Suports per a tallafocs - Distribució - Barcelona

Suports per a tallafocs

Subministrament de suports per a tallafocs independents, apte per a col · locació de maia i projecció de morter ignífug, col · locació de conlit o plaques de fibrosilicat segons les seves necessitats.

Maia - Distribució - Barcelona

Maia

Subministrament de maia de NERVOMETAL per a la projeccio de franges tallafocs, estructures de fusta i per millorar l'adherència en estructures metàl · liques


Reixetes intumescents - Distribució - Barcelona

Reixetes intumescents

Oferim una gamma completa de reixetes de transferència d'aire classificades al foc que són aptes per a ús en portes i en parets divisòries resistents al foc.

En ús normal, el sistema permet que circuli aire i es mogui per l'edifici. Durant un incendi, el sistema ha estat dissenyat per tancar-se i proporcionar una barrera contra el foc que restringeix el pas dels gasos calents.


Collarins i embolcalls - Distribució - Barcelona

Collarins i embolcalls

Els collars per canonades segellen hermèticament les canonades inflamables de diàmetres entre 25mm i 400mm. i es poden muntar en façana o encastats en un mur o forjat. Són idonis per a ús en construccions de formigó, maçoneria, formigó porós i envans de cartró-guix.Silicona intumescent - Distribució - Barcelona

Silicona intumescent

Segellador de juntes per obertures lineals silicona intumescent dissenyada per utilitzar com a farcit en juntes de dilatació.

Idònies per a muntar entre:
• Construccions de murs de formigó, maçoneria i formigó porós.
• Construccions de terres de formigó.
• Bigues d'acer.Escuma de poliuretà RF - Distribució - Barcelona

Escuma de poliuretà RF

L'escuma amb base de poliuretà que solidifica en la seva forma elàstica utilitzant la humitat present en l'atmosfera.

Idònia per:
• Omplir buits al voltant de marcs de finestres i portes.
• Fons de farciment voltant de penetracions de serveis.
• Reblert de buits irregulars o difícils on l'escuma s'expandirà per omplir completament la cavitat / el buit.

Pots per aplicació amb pistola o amb broquet sol ús


Sacs intumescents - Distribució - Barcelona

Sacs intumescents

Sacs contra el foc s'utilitzen per crear barreres tallafocs provisionals o
permanents en murs i forjats (sòls / sostres).

Idònies per:
• Construccions de murs de formigó, maçoneria i formigó porós.
• Construccions de sòls de Formigó.

Característiques
• Classificació al foc de fins a 4 hores.
• Fàcils d'instal · lar, desmuntar i substituir - es poden reutilitzar amb confiança.
• No requereixen manteniment.
• No els afecten la humitat, la condensació i les gelades.


Pintura intumescent - Distribució - Barcelona

Pintura intumescent

Pintura intumescent monocomponent en base aigua per protecció contra el foc de l'acer estructural, proporcionant resistències de R15 a R 120. (Segons massivitat)

Protecció en pilars i bigues metàl · liques, així com armadures, etc.
Aplicacions en interiors. S'ha de protegir de la pluja i la humitat durant l'aplicació i l'assecatge.

S'aplica amb pistola air-less. També es pot aplicar mitjançant brotxa o corró en reparacions o petites
superfícies.

També tenim una àmplia gamma de vernissos, imprimacions, dissolvents i pintures per a terres i parets.
© 2012 DESARROLLOS Y APLICACIONES IGNÍFUGAS SLU * Polígon Barcelonès C/Barcelona 5-7 Nau 5ºA * Abrera (Barcelona)
Tel. 93 770 13 31 *
mapa del lloc * Ignifugaciones Barcelona | Ignifugaciones Daifoc | RSS ignifugacions barcelona | blog ignifugacions barcelona

Ignifugacions Daifoc | Barcelona castellà català